הצגת גליון רפואי וצילומי רנטגן

 

איפה יש מספר ביקור ומספר תיק?